Erfbelasting / schenkbelasting terugkrijgen via SMCO?

Plaats hier alle vragen, tips en ervaringen over bankzaken wanneer je niet precies weet in welk forum je deze het beste kunt plaatsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen over belasting betalen.
Swinkels
Lid bank forum
Berichten: 3
Lid geworden op: wo 04 dec 2013, 18:42

Erfbelasting / schenkbelasting terugkrijgen via SMCO?

Bericht door Swinkels » zo 16 feb 2014, 10:17

Hallo,

Ik heb enkele jaren geleden een erfenis gehad en heb daar erfbelasting over moeten betalen. Ik heb die belasting gewoon betaald maar zie nu in de krant een advertentie van de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) staan dat ik deze schenkbelasting terug kan halen. Is dit zinvol en is er een kans van slagen door hier aan mee te doen? De kosten bedragen namelijk zo'n 500 tot 900 euro.

Kunnen jullie mij adviseren?

Marianne Hoenink
Lid bank forum
Berichten: 27
Lid geworden op: wo 04 dec 2013, 18:49

Re: Erfbelasting terugkrijgen via SMCO?

Bericht door Marianne Hoenink » zo 16 feb 2014, 10:24

Even voor de goede orde, het zou gaan om ’onaanvaardbare discriminatie’ om verschil te maken tussen erfenissen in baar geld en het vrijstellingstarief bij een bedrijfsopvolging.

Op 22 november 2013 heeft de Hoge Raad beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet, een vrijstelling van meer dan € 1.000.000 voor vererving of schenking van ondernemingsvermogen, niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Dit houdt in dat er bij de toepassing van de vrijstelling een onderscheid gemaakt mag worden tussen ondernemingsvermogen en privévermogen. Met deze uitspraak is er binnen het Nederlandse (fiscale) rechtssysteem een definitief oordeel geveld en mag deze vrijstelling niet toegepast worden op privévermogens.

Nu de mogelijkheden om deze rechtsvraag aan een Nederlandse rechter voor te leggen zijn uitgeput is het is ook mogelijk om deze vraag, of het gelijkheidsbeginsel in deze geschonden is, voor te leggen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dit is een heel specifieke procedure.

De Stichting Meldpunt Collectief Onrecht start zo’n procedure en bied belanghebbenden de mogelijkheid zich hierbij aan te sluiten. De kosten hiervoor bestaan uit een vast bedrag aan inschrijfkosten en een no cure, no pay afspraak (twee varianten). De opgelegde aanslagen zullen niet worden verminderd, maar er kan wel kan een schadeloosstelling worden gevorderd. De kans van slagen is niet op voorhand in te schatten.

Reuvers
Lid bank forum
Berichten: 26
Lid geworden op: di 19 nov 2013, 18:45

Re: Erfbelasting terugkrijgen via SMCO?

Bericht door Reuvers » zo 16 feb 2014, 10:25

Ik krijg de laatste tijd vaker vragen over de advertentie van de Stichting Meldpunt Collectief onrecht over het terughalen van teveel betaalde schenk- en erfbelasting. Hieronder leest u meer informatie over de Stichting, haar doel, en de kans van slagen.

Uitspraak hoge raad
De hoge raad heeft geoordeeld dat er geen schenkbelasting/erfbelasting wordt teruggegeven. Ondanks het arrest van de Hoge Raad wil de Stichting doorgaan en deze kwestie voorleggen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Kans van slagen
Of een procedure bij het EHRM zinvol is, is de vraag. Er is alleen sprake van ontvankelijkheid bij het EHRM als men zich uiterlijk zes maanden na de definitieve beslissing in het individuele geval bij het EHRM meldt en bovendien moeten de nationale rechtsmiddelen uitgeput zijn geweest. In alle gevallen waarin men voor 22 november 2013 niet heeft doorgeprocedeerd tot en met de Hoge Raad, lijkt daarom geen beroep bij het EHRM meer mogelijk. In alle andere gevallen (aanslag opgelegd na 22 november 2013 of bezwaartermijn liep nog), zou men ontvankelijk zijn, ook als uiteindelijk niet tot aan de Hoge Raad is doorgeprocedeerd. Voorwaarde is wel dat uiterlijk zes maanden na de beslissing een beroep bij het EHRM is ingesteld.

Momenteel vindt nog overleg plaats met het Ministerie over de administratieve verwerking van de – naar verwachting - vele procedures die hierover nu zullen worden opgestart. Hopelijk ontstaat daarover snel uitsluitsel. In afwachting daarvan lijkt het niet noodzakelijk dat men zich nu al aanmeldt bij de SMCO om in beroep te komen of los daarvan een advocaat in te schakelen.

Ook als de vordering ontvankelijk wordt verklaard is het de vraag of het EHRM zal oordelen dat sprake is van ongeoorloofde discriminatie. Deskundigen achten de kans niet heel groot, aangezien de Hoge Raad in zijn arrest al aandacht heeft besteed aan de criteria die het EHRM hieraan stelt en vervolgens geoordeeld dat geen sprake was van ongeoorloofde discriminatie. Dit wil echter niet zeggen dat het EHRM niet anders zou kunnen oordelen.

Swinkels
Lid bank forum
Berichten: 3
Lid geworden op: wo 04 dec 2013, 18:42

Re: Erfbelasting / schenkbelasting terugkrijgen via SMCO?

Bericht door Swinkels » zo 16 feb 2014, 10:29

Dank voor de reacties. Ik zie dat er bij TROS radar binnenkort ook een uitzending over komt. Daar ga ik nog even naar kijken, maar het antwoord is me eigenlijk wel duidelijk. De kans is klein dat de hoge raad het verschil tussen de erfenis in geld en de erfenis in bedrijf erkent.

Plaats reactie